GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 161 11 Hotelbouw in West-’s-Gravenhage, architect Ir. D. Roosenburg door Prof. Ir. J. G. Wattjes. Het Bouw bedrijf, 10e jg. no. 13. Winkelmagazijn C. A. Brenninkmeyer in Den Haag, architect K. Sickler door Prof. Ir. J. G. Wattjes. Het Bouwbedrijf, 10e jg. no. 22. Niet spiegelende winkelruiten (étalage Zonen). Het Bouwbedrijf, 10e jg. no. b. Geschiedenis en gebeurtenissen. Van een Haagschen timmerman, die graag te Gronin gen iets verdienen wilde door H. P. Coster. Groningsche Volksalmanak. De bevolkingsbeweging in Nederland en in het bijzon der te 's-Gravenhage door Ir. P. Bakker Schut. Septimana Spinozana. Acta conventus oecumenici in memoriam Benedicti de Spinoza diei natilis trecentis- simi Hagae comitis habiti. Comptes rendus détaillés du XXIIIe congres inter national de l’Union Internationale de Tramways, de che- mins de fer d’intérêt local et de Transports publics auto mobiles. La Haye, 26 Juin-4 Juillet 1932. VUIe Conférence de l’Union Internationale contre la Tuberculose. La Haye-Amsterdam 6—9 Septembre 1932. c. Personen. La Haye Diplomatique et mondain. 11e année. Prins Willem III, de Stadhouder-Koning II door Dr. N. Japikse. van H. Pander 5.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 185