162 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE Zelfbeschrijving en zelfironie van Louis Couperus door Jan Walch. Groot-Nederland I 455-465, 525-536. Nagedachte aan Dini von Essen-Bergsma door Willem Kloos. Nieuwe Gids II, 36. Levensbericht van G. W. Koolemans Beynen, 1848- 1928 door J. E. Heeres en A. K. L. Verschoor. Levens berichten van de Mij. der Nederl. Letterkunde. Henri Borel door G. van Hulzen. Morks 496-498. Henri Borel door W. A. Kramers. Gulden Winckel, 171-172. Henri Borel door Johan Koning. Nederland 795-796. Henri Borel door Dop Bles. Stem XIII, 1007-1009. Onuitgegeven brieven van A. L. G. Bosboom-Tous- saint, medeged. door C. Tazelaar. Stemmen des Tijds, 321-339, 417-434, 524-544. Antonie Brun, ambassadeur d'Espagne a la Haye par le Vicomte A. de Truchis de Varennes. Mr. R. Bijlsma, algemeen rijksarchivaris en het archief wezen in Nederland door H. G. Cannegieter. Morks, 449-461. Levensbericht van Prof. Dr. Willem Caland, 27 Aug. 1859-23 Maart 1932 door J. Rahder. Levensberichten van de Mij. der Nederl. Letterkunde. Dr. H. Colijn door Dr. J. C. Rullmann. Leven en werken van Louis Couperus door Henri van Booven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 186