J. H. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 163 W. J. Steenhoff door J. S(lagter). Elsevier I, 138-139. den ouden Hagenaar (M. Jo- thans. 1933. Jos. A. Simons-Mees Werken, 337-339. Le „Journaal” de C. Huygens, le Jeune. Extraits réu- nis et commentés par Jean Gessler. Pour les Historiens de l’art. Gedenkschriften van chems), voorheen en Caroline Lancker-van Dommelen en haar veertigjarig (stil) tooneeljubileum door haarzelve. Op de Hoogte, 154-158. De nalatenschap van Opperrabbijn Joseph Asser Leh mans (Rebbe Lemmes), medegedeeld door D. S. van Zuiden. Ha’amoed, Juni. Levensbericht van Levensberichten van A. D. Loman door H. U. Meyboom. de Mij. der Nederl. Letterkunde. L'abbé Prévost en Hollande par Etienne Guilhon. In- aug. oratie, Amsterdam, 27 Nov. Levensbericht van Ir. Johan Christoffel Ramaer. 9 Mei 1852--17 Juni 1932 door R. P. J. Tutein Nolthe- nius. Levensberichten van de Mij. der Nederl. Letter kunde. Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van Schaper, le deel. L. Simons, 1 Aug. 1862—11 Juni 1932 (Het gedenk boek uitgegeven door de Wereldbibliotheek) door Annie Salomons. Leven en Werken, 271-274. Bij den 70en verjaardag van door Annie Salomons. Leven en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 187