164 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE Dr. A. Troelstra, in leven Predi- W. J. Steenhoff, schilder en kunstcriticus, 1863-1932 door H. P, L. Wiessing. Elsevier I, 361-369. J. R. Thorbecke door H. Fortuin. Opbouw XVI, 138-143, 165-169. Ter herinnering aan kant der Nederl. Hervormde Kerk. P. J. Troelstra door W. van Ravesteyn. Stem XIII, 919-923. F. A. J. Vermeulen en het Rijksbureau voor de Monu mentenzorg door H. G. Cannegieter. Morks, 281-292. Levensbericht van Daniel Johannes de Villiers, 1873- 1933 door P. J. de Kanter. Levensberichten van de Mij. der Nederl. Letterkunde. Levensbericht van Mr. Henricus Anastasius Viotta, 16 Juli 1848—18 Februari 1933 door S. Bottenheim. Levensberichten van de Mij. der Nederl. Letterkunde. Mr. Henri Viotta. Morks, 165. Albert Vogel door Hermance Farensbach. Nieuwe Gids I, 514-519. Levensbericht van Louis Constant Westenenk, 2 Febr. 1872-2 Mei 1930 door H. T. Damsté. Levensberich ten van de Mij. der Nederl. Letterkunde. d. Instellingen, veteenigingen en handelszaken. 25 Jaar toezicht op de voedingsmiddelen te 's-Graven- hage door Dr. J. D. Filippo. Herinneringen uit de eerste jaren der Duinoordkerk door Ds. J. M. Jalink.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 188