GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 165 Gaade, 1833-1933. boek ter gelegenheid N.V. Boekhandel en Uitgevers-Mij. v/h. W. P. van Stockum Zoon door P. A. Haaxman Jr. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der firma. 1833—29 Mei—1933. W. P. van Stockum en Zoon, boekhandelaars en uit gevers, 1833—Mei—1933 door H. G. Cannegieter- Morks, 225-237. Octrooibureau Vriesendorp en Licht in duisternis. Het werk van het Haagsch Crisis- Comité. Geneeskundig gesticht „Oud-Rozenburg” en Ramaer- kliniek te Loosduinen, Het Ziekenhuiswezen, 6e jg. no. 11. Magazijninrichting en magazijnadministratie door H. A. F. Könings (over de Haagsche Gemeente-ziekenhui- zen). Het Ziekenhuiswezen, 6e jg. no. 4. Het Volks- en Schoolbad in de Paets van Troostwijk- straat te 's-Gravenhage. Ons Bad, 26e jg. no. 10. De eerste Nederlandsche Buitenschool, Doorniksche- straat 28 te Scheveningen door J. Wagner. Tegen de Tuberculose, jg. XXIX, no. 5. Gedenkboek van het 25-jarig bestaan van het 's-Gra- venhaagsch Christelijk Gymnasium, samengesteld door Dr. E. J. W. Posthumus Meyjes, curator-secretaris, 1908-1933. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het zes tigjarig bestaan van de Vereen. ,,De Ambachtsschool”, 1873'11 September1933. Haagsche Voetbal Vereeniging. 1883-1933. Gedenk boek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Uitgevers-Mij. v/h. W. P.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 189