1 2 7 KRONIEK OVER 1933. 1 7 11 12 2 4 4 5 van de firma Heldring en van het Museum voor 1 Januari. 121/2-Jarig bestaan het Onderwijs. 60-Jarig bestaan Pierson. Benoemd tot Algemeen Rijksarchivaris Mr. R. Bijlsma. 40-Jarig jubileum van R. Plasschaert, Elec- trotechnisch Hoofdambtenaar der Telegrafie en Telefonie. Overleden J. Soutendam, vice-admiraal. Opening van een Clubhuis aan de Keppler- straat 26 door het District Den Haag van het Verbond van Nationalisten. Overleden Dr. G. M. P. Filet, arts. Opening van een kliniek voor kleine huis dieren in de Rembrandtstraat 339. 40-Jarig bestaan van het Ziekenfonds van de Volharding. Opening van het nieuwe Soefi-gebouw in de Bazarstraat 20. In perceel Zeestraat 21 het zgn. huis van Geitenmie wordt door de Gemeente-rei- niging een groote schoonmaak gehouden. Reeds 10 vuilnis-auto’s met vuil zijn weg gehaald. Oprichting van het Nederl. Zuid-Ameri- kaansch Instituut.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 191