KRONIEK OVER 1933 169 1 3 4 4 6 10 11 24 25 26 28 6 15 18 voor intellectueels 25-Jarig jubileum als journalist. Opening van het nieuwe gebouw van de Hindia-Vereeniging in de Piet Heinstr. 68. In gebruikneming van het nieuwe kantoor gebouw, Alexanderstraat 28. door „Natio naal Grondbezit”. Overleden Ir. P. J. van Voorst Vader, oud- Ingenieur van Gemeentewerken. Overleden A. G. van Wieringen, oud-Ad- ministrateur bij het Dept, van Financiën. Opening van een A.V. R. O.-bijkantoor, Toussaintkade 34. Oprichting van den Bond blinden. Overleden Derk Wiggers, schilder. Overleden Mr. H. A. Viotta, oud-Directeur van de Kon. Muziekschool. Overleden Jhr. Mr. W. V. R. K. Baud, Generaal-Majoor der Schutterij titulair. Onthulling van een monument op het graf van den agent van politie Baas. Overleden Mr. C. O. Segers, vice-President van den Hoogen Raad. Opening van de Christelijke Ambachts school aan het Veluweplein. 2 Maart. Oprichting van een Trust- en Verificatie- kantoor voor kerken, scholen en instellingen van weldadigheid in Nederland. Oprichting van een consultatiebureau voor lichamelijk misdeelden. 1 Februari Invoering van het afroepen van firma's of instellingen door de conducteurs derH.T.M. bij verschillende halten. van Dr. J. J. van Bolhuis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 193