KRONIEK OVER 1933 170 7 Maart 8 9 10 11 11 25 25 22 23 18 19 7 8 van binders Verbod uitgaande van B. en W. om bij de a.s. verkiezingen gebouwen of straten te be- kalken. Overleden R. J. van Moock, Luit.-Generaal. Inwijding van het orgel in de Prinses Juliana-kerk te Scheveningen. Oprichting van een Vereeniging in bloemenwinkels. Eerste Nationale Vrouwendag der Chr. Historische Unie in Twee Steden Palace. Eerste Mohammedaansche begrafenis op het voor dit doel afgezette terrein van de Algemeene Begraafplaats. Opening van het Dr. J. Rutgers-huis, con sultatie voor geslachtsleven, huwelijk en ge boorteregeling, Prins Hendrikplein 16, door den Nieuw-Malthusiaanschen Bond, Oprichting door de Doopsgezinde, Ev. Luth. en Remonstr. Gem. en de Vereeniging van Vrijz. Hervormden van de Stichting V.P. C.Z. Vrijz.-Prot. Crisiszorg). Overleden Dr. P. C. J. Boudier, arts. Aan de Dierensche Laan is een bijpost-, Telegraaf- en Telephoonkantoor gevestigd. Overleden Mr. A. C. Crena de Jongh. Demonstratief Congres van den Zuivel handel, uitgaande van de Centrale Bestu renbond voor Zuivelhandel-Organisaties in Nederland. Opening van het Haagsch Modehuis, hoek Spui—Groote Marktstraat. Overleden Mr. J. A. G. Verspyck Mijnssen, Secretaris van het Algem. Rijksarchief.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 194