KRONIEK OVER 1933 171 Dr. C. C. D. Ebell, Rijks- 31 Maart 1 April. 1 1 10 11 13 15 18 18 18, 19 20 7 7 voor het Afscheid van archivaris. Tot nader order zullen de aan den open baren weg geplaatste uurwerken niet meer verlicht worden. 40-Jarig jubileum van H. C. Vermaat, Directeur van den Gemeentelijken Dienst van Haven- en Marktwezen. 75ste verjaardag van H. J. de Groot, oud- Inspecteur-Generaal van het Nijverheids onderwijs. 50-Jarig bestaan van de Haagsche Courant. 50-Jarig bestaan van de School met den Bijbel aan de Van Ostadestraat. Oprichting van een Koloniehuis gebrekkige kind op Kijkduin. Het Hotel de Galeries is door den Heer Visser, directeur van bouwgrondmaat- schappijen gemijnd voor 276.400.-. 70ste verjaardag van A. van Itallie, lid van de Kamer van Koophandel. Opening van het Automatisch Restaurant, Spuistraat 7-9. Herdenking van Prins Willem van Oranje door „Die Haghe”. Dr. N. Japikse houdt in tegenwoordigheid van de Prinses en den Prins een rede. Herdenking in de Ridderzaal van het 25-jarig bestaan der Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken. Elfde Bibliotheek Congres, gehouden in Pulchri Studio en in Diligentia. De zittingen in het Vredespaleis van het Ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 195