I KRONIEK OVER 1933 172 20 April 21,28 22 22 22 23 29 29 1 Mei, 1 2 mengd Hongaarsch-Zuid-Slavisch Scheids gerecht aangevangen. Beëediging van Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland als Vice-President van den Raad van State. Herdenking van de geboorte van Prins Willem I in de Groote Kerk, vanwege het Haagsch Comité voor Volksfeesten. Herdenking van de geboorte van Prins Willem I op het Plein in tegenwoordigheid van de Koningin en de Prinses. Opening van de Emma-kliniek, stichting van de Vereeniging Protestantsch Neder land aan den Parkweg, door de Koningin- Moeder. Demonstratief Congres in den Dierentuin van N.V.V. en S.D.A.P. als protest tegen het optreden van den Minister van Defensie inzake het verbod van lidmaatschap van be paalde organisaties. 25-Jarig jubileum van Dr. H. J. Kuynders, als oogarts van het Katholieke Ziekenhuis. Afscheid van den vice-Admiraal Jhr. G. L. Schorer, als chef van de afdeeling 4 A van het Dept, van Defensie. Overleden G. T. M. Ongeboer, Gep. Gene raal-Majoor tit. Vervoer van honden op de trams en bussen toegestaan. Opheffing van het Museum van Kunst nijverheid, ondergebracht in het Gebouw der Academie van Beeldende Kunsten. 50-Jarig bestaan van het Genealogisch- Heraldisch Genootschap De Nederlandsche

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 196