2 5 5 6 6 KRONIEK OVER 1933 173 2 Mei 2 6 Prins 7 8 8 8 3 4 Strijen, van van het vastrechttarief bij de Leeuw dat voortaan zal heeten Kon. Nederl. Genootschap voor Geslacht- en Wapen kunde. Opening van het nieuwe atelier van de Haagsche Schetsclub in de Laan Copes 117. 40-Jarig jubileum van J. H. Secrève, als organist van de Remonstr. Gemeente. 80ste verjaardag van Henri Vollmar, musi coloog. 25-Jarig bestaan van de Wilhelmina Kerk. Eervol ontslag verleend aan den oud-Minis- ter Ir. A. A. W. K. König, als Hoofd- ingenieur-Directeur van den Rijkswater staat. Instelling H.T.M. Installatie van Mr. G. A. Servatius als Raadsheer in den Hoogen Raad. „De Ortsgruppe Haag” van de Nationaal- Socialistische Partij bezoekt in uniform den Haag. Kranslegging aan het standbeeld van Willem I door Duitsche jongelui. Huldiging van Mej. Joh. Westerman als afgetreden Tweede Kamerlid. 25-Jarig jubileum van Alex de Jong als organist van de Oud-Katholieke Gemeente. Opening van het Vacantieoord voor gebrek kige kinderen te Kijkduin. Overleden L. A. Roozen, Directeur van Hotel de Witte Brug. Overleden Jhr. Mr. J. A. Stoop van oud-Referendaris aan het Ministerie Binnenlandsche Zaken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 197