KRONIEK OVER 1933 174 Mei 9 11 13 14 15 16 17 24 26 26 27 28 29 13 14 Dr. N. M. Josephus den Gezondheidsraad. Stichting van de „Vereen. Indisch Volks leven”. Het z.g. Sumatrahuis dat gestaan heeft op de Indische tentoonstelling in het Westbroekpark, zal nu voor dit doel ver plaatst worden naar een terrein aan de Mient. Overleden H. J. Versteeg, oud-Hoofdcom- missaris van Politie. Herdenking van Prins Willem van Oranje in de Ned. Herv. Kerk te Loosduinen. 70ste verjaardag van Cécile Spoor-Carelsen. 40-Jarig bestaan van het Gesticht Groene- stein aan den Loosduinscheweg. Receptie op de Witte ter gelegenheid van de voltooiing van den nieuwen bouw van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit. Opening van het Dr. Schaepmanhuis op de Mauritskade. 75ste verjaardag van Jitta, voorzitter van Intree-rede, gehouden door Ds. L. D. Poot, Hervormd Predikant, in de Groote Kerk. 90ste verjaardag van P. J. van Stein Cal- lenfels, Luitenant-Generaal. Beëediging van de nieuwe Ministers en overdracht der portefeuilles. 40-Jarig jubileum van W. Poolman, oprich ter van het Groene Kruis, als arts. Opening van het nieuwe huis van den „Haagsche Kunstkring” in de Lange Hout straat. Intree-rede gehouden door Ds. A. Trouw, Vrijzinnig Predikant, in de Luth. Kerk. 100-Jarig bestaan van de N.V. Boekhandel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 198