1 Juni. KRONIEK OVER 1933 175 Stoc- 1 Villiers, Zuid-Afri- 1 de Vakschool voor 4 4 8 9 10 10 13 15 15 en Wijkgebouw, het Oranjekerkcom- 10 11-14 speelzaal voor Straperlo Prof. Dr. R. Slotemaker de Bruine tot Hoofd van het nieuw te vor men Ministerie van Sociale Zaken. De nieuwe verkeerslichten op het Spui in gebruik genomen. Opening van de Couperus-tentoonstelling in het Gemeente Archief. Overleden Etienne Bosch, schilder. Door de afgevaardigden der Waalsche Kerken in Nederland wordt de z.g. Reunion Wallone gehouden in Hotel Witte Brug. Overleden Dr. A. Troelstra, emeritus-Her- vormd Predikant. Opening van een te Scheveningen. Opening van een nieuwe dansschool van Darja Collin in het kantoorgebouw op den en Uitgevers Mij. v.h. W. P. van kum en Zn. Opening van het Gemeentelijk Kampeer terrein te Kijkduin. Inwijding van Polikliniek deel uitmakende van plex Spoorwijk. Overleden D. J. de kaansch Gezant. 25-Jarig bestaan van Kleermakers. Het nieuwe Wijkgebouw van Dr. W. J. de Wilde in Spoorwijk in gebruik genomen. 50-Jarig jubileum van Jhr. Mr. P. A. J. van den Brandeler, Procureur-Generaal bij het Gerechtshof. Benoeming van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 199