15 Juni 1 Juli. KRONIEK OVER 1933 176 19 23 24 Ds. C. Ferguson als 24 26 27 28 29 de Ned. Mij. tot 1 Dr. L. Sj. Hannema, 1 Rhijn, Sociale het Mi en Anna Paulowna- hoek Piet Heinplein straat. 50-Jarig jubileum van Arie Knoester, bad meester van het Zeebad der Maatschappij. 75ste verjaardag van Mr. D. Fock, Minis ter van Staat. Benoeming van Mr. Dr. A. A. v. administrateur van het Min. van Zaken tot Secretaris-Generaal van nisterie van Economische Zaken. Steenplaatsing ter nagedachtenis aan Mr. Johan Rudolf Thorbecke, in den buiten gevel van zijn laatste woning, Koninginne gracht 36. 25-Jarig jubileum van Hervormd Predikant. Opening van het nieuwe gebouw van de Vereeniging „Onze Hulp is in den Naam des Heeren”, aan de Rozenburgstraat 7. Afscheid van het Gerechtshof door de Hee ren Mr. K. W. Brevet, Jhr. Mr. J. L. W. C. von Weiler, Jhr. Mr. P. A. J. van den Brandeler en Mr. C. P. Zaayèr. Overleden E. A. F. Blokhuis, Gep. Gene raal-Majoor der Artillerie. Vuurwerk te Scheveningen naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van den A.N.W.B. Onthulling van het monument Stedebouw in het park Duinzicht. 84ste jaarvergadering van bevordering van de Geneeskunst in het Kur- haus. 25-Jarig jubileum van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 200