1 Juli KRONIEK OVER 1933 177 3 4 de Door- 5 5 8 9 12 13 15 18 21 22 3 3 de Konink- 12 Geneesheer-Directeur van het Roode Kruis- Ziekenhuis. Afscheid van Prof, van Poelje als chef van de afd. Onderwijs der Gem. Secretarie. Herdenking van het 10-jarig bestaan der Academie voor Internationaal Recht en in wijding van het nieuwe gebouw, zijnde een vleugel van het Vredespaleis. 25-Jarig jubileum van Dr. R. G. Pijl, arts. Overleden M. Mouton, Directeur van de N.V. Boek- en Künstdrukkerij v.h. Mouton Co. Opening van de 12 eerste druivenrestau rants in het Westland. Opening van de Buitenschool aan niksche straat. 40-Jarig jubileum van Dr. A. J. Bossets, voorzitter van het Groene Kruis. van de Haagsche Blinden- 20-Jarig bestaan vereeniging. Overleden Jhr. E. G. Wichers, oud-Com- mandant van de Haagsche Brandweer. Aankomst van Prins Nicolaas van Roemenië in Hotel des Indes. Overleden Ds. M. Schuurman, Geref. Eme ritus Predikant. Overleden Ir. J. E. A. Bakhuis, oud-Direc- teur van de Gemeente Gasfabriek. Overleden Jkvr. Dr. B. Elias, Directrice van het Museum voor het Onderwijs. Jhr. Mr. D. P. M. Graswinckel benoemd tot Rijksarchivaris bij het Algemeen Rijks- archief. A. J. de Mare, conservator aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 201