Jhr. Mr. C. het Depar- i en Weten KRONIEK OVER 1933 179 20 Aug. 21 27 29 der Vegte, oud- 30 31 Sept. 2 2 7 7 9 10 31 1 de 2e Haniaschool, Laan van en schoonzoon gelogeerd in het Hotel du Vieux Doelen. Vertrek van den Engelschen Gezant Sir Odo Russell uit Den Haag. 50-Jarig priester-jubileum van Pastoor J. H. van der Ven. Installatie van Pastoor L. H. Geldermans als pastoor der St. Liduinakerk aan de Schenkkade. Overleden Mr. H. van van Waterstaat. van Ds. Honkoop, Gereformeerd Minister Intreerede Predikant. 50-Jarig jubileum van de H.V.V. (Haag- sche Voetbal Vereeniging). Overleden Henri Borel, Letterkundige. Eervol ontslag verleend aan |j" Feith, Secretaris-Generaal van tement van Onderwijs, Kunsten schappen. Opening van Meerdervoort 759. Congres van de Internationale Vrijmetse laar Liga in het Gebouw der Orde op den Fluweelen Burgwal. 25-Jarig bestaan van het Christelijk Gym nasium, Sweelinckstraat 1 Oprichting van de Stichting ten Algemeenen nutte tot exploitatie van Consultatiebureaux voor Geslachtkunde. Huldiging van W. H. Vliegen ter gelegen heid van zijn 50-jarig lidmaatschap van de sociaal-democratische beweging. Het Ned. Centraal Film Archief is door

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 203