KRONIEK OVER 1933 180 Sept. 11 11 11 11 14 17 18 Papen- 18 19 19 20 20 het nieuwe wijkgebouw van Itterzon in de Schlegelstraat. de Internationale Conferentie de Vrije School aan Ir. L. J. M. Feber tot Wet- van den heer Drees. van Stadsontwikkeling en de heer Vrijenhoek, het Rijk overgenomen en zal den naam dragen van Rijks Historisch Filmarchief. 60-jarig bestaan van de vereeniging „De Ambachtsschool”. 10-Jarig bestaan van den Waalsdorperweg. Benoeming van f houder in plaats De Wethouder Volkshuisvesting, treedt af. Opening van de Nieuwe Dalton H.B.S. aan het Aronskelkplein. Landdag gehouden door de Algemeene Middenstandsvereeniging voor Jongeren en de Vereeniging van Slagerszoons Jong Den Haag op de terrassen van het Badhotel Kijkduin. Benoeming van den heer Snoeck Henke- mans tot Wethouder in plaats van den heer Vrijenhoek. 75ste verjaardag van J. Hoynck van drecht, schilder. Aubade van 24.000 kinderen in den Paleis tuin, ter gelegenheid van het 35-jarig jubi leum van H.M. de Koningin. Oprichting van de Protestantsche Ouderen- groep, genaamd Protestantsch Schevenin- gen. Opening van Dr. G. P. van Opening van inzake het vervoer te water van brandbare vloeistoffen gehouden in de Ridderzaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 204