KRONIEK OVER 1933 181 23 Sept. 23 23,24 26 26-28 27 29 30 1 October 2 4 9 Sion, Schalk hei nieuwe wijkgebouw Scheepersstraat en i van de Zuid-Hollandsche Electrische Spoor Den HaagRotterdam. Opening van het ontspanningslokaal voor jeugdige werkloozen in het schoolgebouw Korte Lombardstraat 4. Opheffing van de Vereeniging Indisch Volksleven, waarvoor in de plaats komt de Freule Elias Stichting „Indisch Volks leven”. Overleden Jacobus Roosenburg, Directeur van de Eerste Ned. Hypotheekbank. van het Volks- en Schoolbad aan van Troostwijkstraat. van het Anti-Vivisectiegebouw de Statenlaan 86. 25-Jarig bestaan Opening van op den hoek van burgerplein. Overleden W. G. F. van Rosmalen, Direc teur van het Burger Weeshuis en Fundatie van Renswoude. Oprichtings-Congres van de Katholieke Democratische Partij in den Dierentuin. Door de Ned. Israëlietische Gemeente zijn wegens gebrek aan ruimte twee hulp-syna- gogen ingericht, één in de receptiezaal der Gemeente, Nieuwe Molstraat 13, en één in de zalen van Hotel Keyl, Gevers Dey- nootweg 10, te Scheveningen. Herdenking van het 200-jarig Herrnhutter Zendingsjubileum in de Gothische Zaal. Overleden Dr. J. H. Bungenberg de Jong, Geneesheer bij de Hofhouding van H.M. de Koningin. Opening de Paets Opening aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 205