KRONIEK OVER 1933 184 21 23 25 25 28 1 2 2 7 26 27 30 30 van van voor Veilig van de Vereeniging C. A. Leyen, het dagblad ,,De 20 November. Overleden A. Roodhuizen, politiek hoofd redacteur van „Het Vaderland”. Op 102-jarigen leeftijd is overleden de oudste inwoonster van Den Haag, Wed. Th. Stienessen-van der Pol. Overleden Luit.-Generaal R. B. A. N. de Quay. Oprichting van de Schoolvereeniging Tweede Ambachtsschool De la Reyweg. Opening van het Middenstands-Waren- huis in het oude gebouw van C. A., Groote Markt 4. Overleden H. Heynen, notaris. Lezing van de Vereeniging „Die Haghe” in Pulchri Studio, gehouden door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland over Kastee- len en Buitenplaatsen om ’s Gravenhage. Aankoop door de Gemeente van het Muziek historische Museum Scheurleer voor 75.000. Opening van de Breitner-Kliniek. Overleden J. L. Stuten, gep. Luitenant-Ge- neraal der Genie. 1 December 25-jarig jubileum Haagsch redacteur Maasbode”. Overleden Mr. Dr. A. S. a S. Idzerda, Directeur pension Schev. Boschjes. Opening van het verbouwde Jongens huis der vereeniging E.N.O. „Ernst, Nut en Ontspanning” aan den Z.O. Buiten singel 171a. Pander’s Postjager vliegt boven de resi dentie. Oprichting

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 208