KRONIEK OVER 1933 185 11 13 14 15 16 16 17 29 30 van de Post, voorlezer in de van Dr. J. C. van der en aangrenzende Verkeer 's-Gravenhage gemeenten. 9 December. 70ste verjaardag van Mr. R. J. H. Patijn, buitengewoon Gezant en gevolgmachtigd Minister, Staatsraad in buitengewonen dienst, oud Secretaris-Generaal van Bui- tenlandsche Zaken en oud-Lid der Tweede Kamer. Overleden J. Hoynck van Papendrecht, schilder. Overleden I. Groote Kerk. 70ste verjaardag Slooten, dierenarts. Besluit van H.M. de Koningin, dat er in verband met de tijdsomstandigheden geen officieele hoffeesten zullen plaats hebben. 25-jarig jubileum van Prins Hendrik als Voorzitter van het Ned. Roode Kruis. Benoeming van Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk, Secretaris van Den Haag tot Burgemeester van Utrecht. 60-jarig bestaan van de Postduivenvereeni- ging „De Ooievaar”. Oprichting van een federatief verbond van Oranje-vereenigingen te Scheveningen. 100-jarig bestaan van de firma Gebr. Lampe.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 209