ALPHABETISCH REGISTER 187 121 Allert Centen Allert Claesz. Allert Cornelisz. Allert Rippertsz. van van 51 118 30 88 Biz. 82 99 92 38 76 48 56 98 122 94 124 93, 124 66, 85, 34 110 112 52 100 99 70 88 128 65 115 55 61 64 74 53 76 94, 101 181 64 176 99 74 120 38, 56, 101 90 108 112 Biz. Allert Rommertsz95 Alphenstraat, van .157 Ambachtsschool, Christelijke 169 Amerongen, Mr. Cornelis van Amersoyen, Jonckvr. Mag- theld van46 Ameyde, Weduwe Corn. Adriaenss van Andrees Gerritsz. Andrees Hubrechtsz. 85, 114, 117, 121 123 43 80 117 87 50 86 63, 85 114 35 79 32 74 106 157 van Alckemade, Dirick Alckemade, Jacob Alckmaer, Daniel Jansz. Andrees Jorisz. Andrees Pietersz. Andryes Claesz. Andryes de Smit Andryes de Waecker Anna Coenraetsdr. Anna Evertsdr. Anna Jacobsdr. Anna Jan Soetensdr. Anna Symonsdochter Anna Ysbrantsdr. Annastraatje Anne Dircksdr. Anneken Syerendr. Anslostraat Anthonis Aertsz., weduwe 38, 74 Anthonis Nicasius Anthonis Roelofsz. Anthonis Willemsz. Anthonisbrugge, St. Anti-Vivisectiegebouw Antonia Claesdr. A.N.W.B ApoIonia Jansdr Appolonia Willemsdr. Aremberg, buys van Arent Jansz. Arent Joostensz. Arent Pietersz. Ariaen Allemansz. Aelbrecht Meynertsz. Aelgen Dircksdr Aem Pietersz Aemen, Heynrick Aer, Adriaen Aertsz. van der Aerent Pietersz. Aernt Cornelisz. Aernt Corstensz. Aernt Dircasz. Aernt Heynrickz. Aernt Hugosz. Aernt Huygensz. Aernt Jansz. 66, 85, 90 Aernt Symonsz., Mr. 74, 75, 105 Aernt Willemsz Aernt Willemsz. Lazerus Aerntgen Haddemanszoon Aertgen Jansdr. Aerts, Weduwe Anthony Agatha Danielsdr. Agatha Jacobsdr. Agatha, Weduwe Willem Pietersz. Gryep Agneta Cornelisdr. Agnies Boell Jansz. Agnies Dircksdr. Agniete Pietersdr. Agnieten, huysen van Sint Agnyeten, Susteren van Sint A'idastraat156 Albert Jansz., Mr. 39, 40, 47, Alckemade, Mr. Cornelis van Alckemade Corstensz., Dirck 54 54 118 van 73 103 32 102, 104 67

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 211