ALPHABETISCH REGISTER 190 Biz. C. 78 Brusselaer, Pieter Jansz. Bruydegom, Dirck de Bruyneel, Jan Janss Bruynen, Elisabet Bruyns, weduwe Mr. Bruyns, Pieter Buck, Jan Heynricksz. Bucken, Marie Bueren, Adriaen Jansz. Buitenhof 52 48 48 39 53 91 125 36 Bouwens Meusz Boven, Thomas Cornells van 94, Biz. 94 175, 176 118 13 95 125 44 127 48 161 176 91 52 50 78 178 160 30 61 91 98 125 44 59 59 162, 167 31 121 77 5 33 162 59 Bovetis, Mr. Scipio Brandeler, Jhr. Mr. P. A. J. van den Brandelyn, Mr. Thomas Brandweg Brandwijck, Quintijn Weyt- sen Heer van Brasser, Mr. Adriaan Breeckhout, Arent Pietersz. Brenninckmeyer, C. en A. Brevet, Mr. K. W. Brielis, Mr. Jan van Broeder Cornelisz. Broeder Comelis van Gorin- chem Broer Jan Broer, Jan Jansz. alias Bronckhorst, Mr. Dirick van Bronckhorst, Joncheer Pieter van Bronckhorst, Willem van Bronckhorst Heer van Bleys- wijck, Laurens van den .121 Bruegom, Dirick Heynrickz. 41 Brugman, Nicolaes Brun, Antonie Brunswijck, Hertog Erick 79 162 van 38, 118 117 41 148 116 71 66, 110 96 100 van 84 25,'116, 132 (nt. 1) Buitenschool, Eerste Neder- landsche165 Bungenberg de Jong, Dr. J. H. 181 Burch, Jonckvr. van der Burchen Claesdr. Bureau N.S.D.A.P. Burger, architect Busch, Luyt Jansdr. v. den Busschert, Joost Willemsz. Buys, Aernt Buys, Aernt Corstensz. Buys, Jacob Aertsz. Bye, Joost Jacobsz. de 40, Byerman, Cornelis Anthonisz. Byerman, Dirck de Bijlsma, Mr. R. Cabau, Jacob van Mierop Heer van Caecx, Jan Willemsz. Café Het Gouden Hoofd 32 (nt. 1), Galand, Prof. Dr. Willem Calckere, Dirck van Calslagen, Jacob Coppier Heer van 69, 120 Calslagen, Jonckvr. Magreta van Camaeckers, Magryete Gijs- brecht Cameren, Heilige Geest Cammacker, Gherrit Campe, Hugo van den Cannegieter, H. G. 162, 164, 165 Capelie 64, 85, 90, 105, 110 Capelie, St. Anthonis 57, 58, 64, 65 Capelie, Mr. Cornelis van den 127 Capelie, St. Jacobs 104

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 214