RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 12 den Seg- vroe- Bosch juist, dan moest, in deze laan, op Ockenburgh de weg l van de op Ockenburgh, daar waar de weg wezen, een flauwe deze inzinking kon van Ockenrode. bijzonder merkwaardig opviel wat hem subjectief de zekerheid schonk, dat hij met einde opgenomen wordt door den Rijnweg. Het lag dus voor de hand het tracé van den Rijnweg te zoeken onder de genoemde oude oprijlaan. Indien schrijvers hypothese dus juist was, dan zou (den), indien er een sleuf door het tracé van deze oprij laan gemaakt werd, op zekere diepte(n) de vertikale doorsnede(n) van een of meer oudere wegen te voor schijn moet (en) komen, waarvan dan de onderste en dus de oudste mogelijk de doorsnede zou kunnen wezen van een weg uit den Bataafschen tijd. Aan de westzijde van de Kijkduinsche straat, tegen over den oorspronkelijken ingang van Meer en Bosch, zijn de binnenduinen over een groote uitgestrektheid afgegraven, maar verder op Ockenburgh zette schrijver het onderzoek van de terreingesteldheid voort. Eigenlijk was dit onderzoek om het tracé van den ouden Rijnweg te ontdekken, zeer eenvoudig. Immers volgens de kaart van Floris Balthasars was de loop van dien weg vrijwel rechtlijnig en parallel met de zuidgrens van broekpolder. Was dus de suppositie betreffende de gere oprijlaan van Meer en het verlengde van terug te vinden zijn op ongeveer gelijken afstand grens van den Segbroekpolder. En inderdaad was volgens schrijvers berekening moest inzinking in het terrein merkbaar en vervolgd worden tot aan het bosch Ja, wat hem als zoo en zijn berekening niet ver mis was, was het feit, dat de grens tusschen Ockenrode en Ockenburgh waar deze grens in de richting zuidoost-noordwest liep langs deze inzinking ging.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 22