ALPHABETISCH REGISTER 42, van H. 55, 92 30 33 45 44 102 97 86 42 44 88 88 Biz. 76 197 -i Haag, T. P. L., Haagsche Schetsclub Haaxman Jr., P. A. Bk 30 163 165, 179 126 84 34 50 31 102 63, 81 88, 101 50 122 105, 122 61 60 82 55 161 107 171 127 184 160 54 177 44 36 9 72 55 91 31 78 51 70 174 36 Guilaume Barthelmeuss Guilhon, Etienne Gymnasium, Christelijk Gijs den Ouwen Gijsbert Cornelisz. Gijsbert Govertsz. Gijsbrecht Coenraedsz. Gijsbrecht Dircks Gijsbrecht Jansz. Gijsbrecht Pietersz. Gijsenburch, Adriaen Gijsenburg, Cornells 37 32 49 62 22 178 31 68 153, 154 .173 .165 Hackefort, Heynrich Jansz. Hackfoort, Jan 45, Hackfoort, Jan Heynrickz. Hackfort, Jacob Hackfort, Jacob Aertz. Haddeman Aertsz. Haddeman, Gerrit 49 63 62 58 58 112, 122 107 Haeften, Cornells van 36, 45, 119 Haen Jansz., Mr. Aernt de Haer, Jonckvrouw Cornelia v. der Haer, Heyndrick v. d. Haer, Mr. Johan van de Haesgen Dircksdr. Hagen, Joseph Hakenkruisvlag Halle van den Haghe Halmale, Heynrich van Halmale, Jonkvr. Magaretha van Halmale, Jhr. Pieter van Hamer, Adriaen Jansz. Hamer, Jan Adriaensz. Goude, Mr. Jan van der 75, Goude, Jan Jacobss Zeeuw van der Gouden Kroon Goudt, Dammas Goudt, Willem Govert Jansz. Govert Mathijsz. Graef, Jan Jansz. van de Grandt, le Grandt, Guyllaume le Graswinckel, Jhr. Mr. D. P. M Grave, Jacob Mathysz. v. de Grave, Jan v. der Gravenzande, 's Grebber, Adriaen Jacobsz. Gregorius de Apthecker Grietgen Claesdr. Grietgen Gerritsdr. Grietgen Gosendr. Grietgen Jansdr Grietgen Willemsdr. Groenestein, Gesticht Groenesteyn, Adriaen Dirckz. Groenevelt, Cornells Dircasz. 100 Groenevelt, Cornells Dirckz. 107 Groenmarkt 27, 29, 70, 71, 73, 74, Jansdr. van Groll, Annetgen Groningen Groon, Pieter Cornelisz. Groot, H. J. de Groot, Huych de Groot, Dr. S. B. de Groot, Dr. W. F. de Gryep, Adriaen van der Gryep, Agatha weduwe Wil lem Pietersz Gryep, Mr. Willem 65, 87, Guicciardini, Lodovico 131 (nt. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 221