J. ALPHABETISCH REGISTER 199 I. Hooge Nieuwstraet 38, Huych Jorisz. 26 69 Huygh Jansz. Priester Huypen, Jannetgen Huypen, Jonge Jannetgen Hylckama Vlieg, L. H. E. 64, 92. 69, 97, 74 94 58 75 121 Jacob Joostensz. 44, 85, Jacob Lubbertsz 34 89 85 167 36 129 (nt. 1) 171 180 Biz. Huygens le Jeune, C. 163 91 56 56 160 Biz. 10 (nt. 1) 51 83 68, 116 102, 106 Jacob Dircksz Jacob Gerritsz. Jacob Huybrechtsz. Jacob in 't Hart Jacob Jacobsz. Jacob Jansz. 77, 79, Houttuvn, Pieter Hove, Joseph van den Hove, Pauwels van den 30, 54, Hoynck van Papendrecht, J. 180. 185 168, 169, 173 90 152 162 46 65 113 113 92 62, 78, 99, 106, 120 72 Jacob Aertsz. Jacob Allertz. Jacob Andryesz. Jacob Barentsz. Jacob Carles alias de Vla minck Jacob Claesz. Jacob Coenraetsz. Jacob Cornelisz. 64, 98, 101, 106, 126 71, 91 109 112 68 126 Hoogstraet Hoogstraten, Barbara van Hoogvlietstraat Horst. Cornells Cornelissz. van der Horst, Mr. Vrederick van Hotel des Galeries Houck, Jacob Willemsz. Houck, weduwe Jan Claesz. 125 Houfslag, Mr. Anthonis .119 Houtere, Dirck Willemsz. 124 128 30 63 Idzerda, Mr. Dr. A. S. a S. 184 Instituut, Ned. Zuid-Ameri- kaansch Isaeck Hillebrantsz. Ising Itallie, A. van Itterzon. D. G. P. van 31, 89, 98, 102, 106, 107, 115, 123 Jacob de Jonghe Jacobz. Jacob Adriaensz. 42, 48, 50, 69, 70, 58, 96 der 81 171 40, 42 Hofker, Dr. J. Hofsteegje Hogendorp, Jhr. Gijsbrecht van45, 118, 120 Holwerda, Dr. 15, 20 Honkoop, Ds179 Hoogelande, Balthasar H.T.M. Hugo Jacobsz. Hulshof Hulzen, G. van Huwaert, Mr. Jan Hobijn Huybrecht Claesz. Huybrecht Jansz. Huybrecht Jansz. Soet Huych Cornelisz. Huygh Jansz., Mr. 51, van 126, 128 126, 127 Hooge Westeinde Hoogh, Mr. Aernt van der Hoogh, Johan de59 Hoogheemraadschap Delfland 148 27, 29, 31 150 157

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 223