ALPHABETISCH REGISTER 201 Biz. Biz 46, 82, 52 K. Schilderijen, 34 Jasper Maertsz. Jasper de Metselaer Jasper Philipsz. Jenninck Jansz. Jeronimus Anthonisz Joachim Robrechtsz. 99 173 41 80 31 66 122 78 40 48 38 98 88 54 36 45 Kabinet van Koninklijk Kaiser Friedrich Museum Jan Woutersz., Elsgen weduwe Jan Zyersz Janetgen Roelofsdr Jannegen Allewynsdr. Jannetgen Aerntsdr Jannetgen weduwe Cornells Hermansz Jannetgen Egbertsdr. 47, 50, Jannetgen Huybrechtsdr. Jannetgen Jansdr Jannetgen Laurysdr. Jannetgen Pintendr Jannetgen Symonsdr. Jannetgen de Waschter Jannetgen Willemsdr. Janssen, Kors Jansz., Swart Japikse, Dr. N. Jaspar Willemsz. 84 163 44 47 82 123 Ill 116 107 56 .31, 124, 129 83 174 182 50, 51, 53, 153 132 50 39 149 85 29 82 79 62 van Eyck en Jonghe, Jonckvrouw Clemen- tia weduwe Jacob de 56 Jonghe, Jkvr. Maria de Jonghe Neell Jonghe, Pauwels de Joost Adriaensz. Joost Andriess Joost Claesz. Joost Jacobsz. Joost Jansz. Joost Pauwelsz. Joost Willemsz. Jop Dircasz. Jop Diricksz. Jop Heynricksz. Joris AerntsZ. Joris Claesz. Joris Cornelisz. Joris Dirckz. van 49, 42, 43, 47, 51, Joannes Vollenhovestraat .158 Job Jansz. .48, 77, 79, 102 Job Mathijsz Jochems, M Johan Cachiopijn Pietsz. Joncker, Willem Pauwelsz. alias Jong, Alex de Jonghe Heer van Baertwijck, Jonckvrouw Clementia weduwe van Mr. de 56 59 59 79 84 122 65 65 101 39 121 161, 171 .48, 125 Jasper Adriaensz. 60, 62, 70, 76, 55, 44, 62, 33, 59, Ill 61, 95 123 124 49, 50 84 33, 80, 82 87, 88, 95, 100 Delft .104 Joris Gerritsz. 48, 51, 52, 59, 109 Joris Gerritsz. Duyn Joris Heynricksz. Joris Jansz Joris Joostensz. Joris Ottensz. Joris Pietersz. Joris Reyersz. Jorisdoelen, St. Jorisgen Gerritsdr. Josephus Jitta, Dr. N. M. Journalistenkring Juffr. Idenstraet Juliaen de backer Jutte Jorisdr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 225