ALPHABETISCH REGISTER 203 Biz 22 39, M. 22 46 35. 72 31 105 66 88 67 Loozerlaan Lorrestraat Loufs, Michiel Lucas Dammasz. Lucas Thomasz. Ludolf Michielsz. Lugdunum Batavorum Loesduynen, Cornells Jansz. alias Lohengrinstraat Loman, A. D. Lombaert Lombart of banck van Lee- ninge Loo, Dirck Coobel van de Loonsche Oorlog Loosduinen 88 34 68 148 43 52 47 50 89 48 13 8 20 67 93 57 89 93 61 58 9 3, 4, 6, 7, 11, 21, 174 11, 14, 19, Biz. 54 54, 120 52 122 49 185 160 184 127 183 178 156 41 163 119 27 32 29 101 91 110 97 156 163 58 79 103 Ill 176 West- 3, 11 (nt. 1), Lunenburg, Joncheer Albert ridder van Lijeven de metselaer Lijntgen Pietersdr Lijsbet Cooman Hillebrantsdr. Lijsbeth Gerritsdr Lijsbeth Hillebrantsdr. Lysbeth weduwe Michiel Jansz Lijsbeth Pietersdr. Lijsbeth Willemsdr. Lijtwech 96 113 166 6 van 132 (nt. 1) 131 (nt. 2) Maas3, 10, Maatschappij bevordering Ge neeskunst, Ned. Maatschappij, N.V. landsche Drinkwater Machteld van Brabant Leonar Dirckz Leonard Gerritsz. Levensverzekeringsgebouw O.L.V.E.H Leyen, C. A Lievensz., Mr. Jasper Lindbergh, Kolonel Lindhout, S. P Lisztstraat Lodewijck Fransz. Lodewijck Frans Huybrechtsz. 78 Laen, Heyndrick van der Laen, Nicolaes van der Lambert Jansz. Lambrecht Maertensz. Lambrecht Zeghersz. Lampe, firma Gebr. Lanckervan Dommelen, Caroline Lanella, Adriaen Jacobsz. Lange Gracht Lapstraet Laurens, Mr Lauris Pietersz. Lazaen, Mr. Jan van Lazerus, Aernt Willemsz. Leek of Verleek, Joost Wil lemsz. van de Leen Willemsdr. Leeuw, Aart van der Leeuwenhorst, Leicester, intocht Leiden Lembeeck, Sebastiaen Janss van Lenert Claesz. Lenert Cornelisz. Lenert Jorisz. Lenert Symonsz. Lenert Ysbrantsz. 64, 68, 72, 77,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 227