ALPHABETISCH REGISTER 206 79 96 O. 21 120 46 80 41 117 80 20 59 59 85 118 128 121 113 146 39 96 97 56 56 165 179. 182 48 Nannincks, Trijntgen Nassau, Willem van Nat, Mr. Heynrick van der 49, Nationaal Grondbezit, Kan toorgebouw 169 Nationaal-Socialistische Partij 173, 178 Neck, Adriaen Willemsz. van Neck, Beatris van Neck, Grietgen Gerritsdr. Neck, Willem van Neeltgen Claesdr. Neeltgen Govertsdr. Neeltgen Gijsbrechtsdr. Neeltgen Jorisdr. Neeltgen Pietersdr. 94 36 83 114 118 38 38 38, 118 69 86 Roemenië, Prins 177 124 37 10, 13, Zoon, faillis- Blz. 116 150 Biz. 178 88 N.S.D.A.P. Numan, Adriaen 87, Nije, Jannetgen Egbertsdr. van Nyenburch, Cornells van Nijenburch, Mr. Dirck van Nyeveen, Weduwe Dr. Hugo van van 61, 91 97 103 72 62, 68 Neeltgen Pyer Symonsdr. 94 Neeltgen van Utrecht Neeltgen Vranckendr. Neeltgen Warnoutsdr. Nerbout, Cornelisz. Ness, Claes van Ness, Cornells van Ness, Jan Claesz. van Ness, Pieter van Netse, Karel van der Nicasius Jansz. Nicolaas van Nicolaes Pietersz. Nicolaesgasthuys, St. Nieuwe Slag Nieuwerkerk en sement P. Nieuwlandstraat Nieuws traet Nitze, Charles Nobels traat Noelen, Gerrit Noordeijnde 183 158 74, 75, 126 van 69 26, 34, 53—55 107 26, 27, 34, 38, 41, Ongerboer, G. T. M. Ontspanningslokaal Oorber Laen Ooster, Blasius de Oosterwyck, Splinter van Arragon Heer van 41, 119 Opijnen, Franchoys de Cocq van Ockenburch 6, 10 vlg. Ockenrode 12, 13, Ocker de leydecker Ocker Jacobsz Octrooibureau Vriesendorp en Gaade Octrooiraad Oel Heynricksz. Oem van Wijngaerden, Mr. Floris van120 Oem van Wijngaerden, Jan 125 Oem van Wijngaerden Heer van Wassenhove, Jhr. (Gijs- brecht) Oetzyer Fransz. Oger, Alb. L Oisterwijck, Heer van Oliviers, Cornells Fransz. Olof Coenraetsz. Olycoeck, Gerrit Olycoeck, Gerrit Joostensz. - - -- 172 181 6, 13 53

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 230