ALPHABETISCH REGISTER 207 185 van P. 47, 26, 10 109 43 95 80 59 50 57 55 113 46 127 118 127 118 Biz 63 185 98 98, 112 74 77 31 121 48 60 47 97 118 118 Biz. Orgel Prinses Julianakerk 170 Ortsgruppe Haag Oth Baerentsz. Oud-Rozenburg Oudaenstraat Oude Mannenhuis Oude Molstraat Oudenburg, de Oudenborgerlaen Oudenburgermade Outshoorn, Lambrecht Ouwen, Gijs den Ouwen. Mr. Jan van Ouwenlande, Joost van Oyebrugge, Jhr. Engelbrecht van Ozyers Pietersz .173 52, 82 .165 .158 35 34, 50 3 vlg., 7 6 5 121 126 32, 48, 108 128 44 180 156 161, 168 185 41 156 59 59 59 weduwe Jan Heynricksz. 57, 118 Percijn, Weduwe Heynrick Jansz Percijn, Hypolytus Percijn, Jacob Percijn, Johan Hypolytus Percijn, Weduwe Nicolaes Jansz Percijn, Pieter Pesthuys Petronella Heynricksdr Peutingerkaart Philip Jansz. Philippus Jorisz. Philips, Koning Piepers, W. H. Pieter, Mr Pieter Adriaensz. Pieter Aerntsz. Pieter Aertsz., Mr. Pabon, Drs N. J. .3, 6, Padmoes 103, 104, Paep, Weduwe Gerrit Adriaensz. de Paep, Gerrit Jansz. 37, 47, Paep Jansz. Gerrit de Paeu Claesz Paeu, Jan Claesz Paffenrode, Jhr. Johan van 120 Paleis, Kon Paleis-tuin, aubade Palestrinaweg Pander en Zonen Pander’s Postjager Papenstraet .31, 35, 36, Parsifalstraat Pastoorslaen Pastoorsstege Pastoorswarande Patershuys Patijn, Mr. R. J. H. Pauw, Gerrit Jansz. Pauwels Adriaensz. Pauwels Evertsz. Pauwels Hugosz. Pauwels Jacobss. Pauwels Jansz. Pelgrom de Jongste Pelkwijk, Mr. Dr. G. A. W. ter Pelle, Weduwe Jan Mijnkindt David Pellen, Marie Pellen, Maritgen Ewoutsdr. alias Marie Pens, Claes Perchijn, Willem Percyn, Adriaen Percijn, Claes Jansz. Percijn, Jonckvrouw Dignum 118 127 57 65 3, 22 101 123 129 178 107 102, 112 110 72, 87

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 231