101 ALPHABETISCH REGISTER 208 86 94 85, 95 115 158 123 95 44 48 50 47 59 45 57 34 88 34 108, 109 Ill 48, 57, 91, 60, 165 85 86 163 56 91 51 146 67 66—68 60 Protestantsch Scheveningen 180 Provisoer, Anthonis Provisoers, Jannetgen Provisoers, Jannetgen Egbertsdr. Purtijck, Johan Pijl, Dr. R. G. Pijns, Zymon Cornelisz. Pijnsen, Jacob Pijnsen, Jonckvrouw Hadde- wey54, Pijnsen, Jacob Pietersz. 53 174 100, 114, 115 185 50, 34, 177 100 58 123 93 116 177 175 174 90 Biz. Plasschaert, R167 Plockhoen, Cornells Reyersz. alias Plumeon, Anthonis Plumeon, Mr. Jan Poelje, Prof, van Polikliniek en Wijkgebouw v. h. Oranje Kerk complex Spoorwijk Poolman, W. Poort, Jan Jansz. 78, Poort van Alckemade en Bronckhorst Poot, Ds. L. D. Pooten, Post, I. van de Posthumus Meyjes, Dr. E. J. W Potter, Dirck Pouwels Maertsz. Prévost, L’Abbé Priester, Claes Woutersz. Priester, Huygh Jansz. Prinsenstraat Prinses Mariannelaan Proosdy, die Proost, die Proost, Herman 55, Proper, Jan Willemsz. Pieter Gijsberts dochter Pieter Heymansz. Pieter Huybrechtsz. Pieter Jacobsz. Pieter Jansz. 35, 49, 56, 72, 73, 86, 94, 98, 121, 123 Pieter Jorisz53 Pieter Jorisz. (Jonasz. 55 Pieter Key Gerritsz. Pieter Langendijkstraat Pieter Maertsz. Pieter Meeusz. alias de ridder 56 Pieter Meusz95 Pieter Michielsz., weduwe 56, 109 Pieter Pauwelsz109 Pieter Philippusz102 Pieter Pietersz. .41, 93, Pieter van Roterdam, Mr. Pieter de Wever Pieter Willemsz. 74, 82, 106, 108, 109 Pieter Wollebrantsz. 53 Pieter de Wyelmacker 43 Pieter Zeghers .61, 82, 86, Pigius, Heynrick51 Pinkhof, Dr. S183 Pioenweg13 Plaets 29, 38, 117, 118, 132 (nt. 1) Plantijn, Chr. 131 (nt. 2) Biz. Pieter Anthonisz. 33, 57, 62, 87, 88 Pieter Bruynsz., Weduwe .114 Pieter Claesz71 Pieter Clementsz103 Pieter Cornelisz110 Pieter Dircksz., Weduwe .114 Pieter Egelsz. Ill, 112, 113 Pieter Evertsz. 62, 110, 114, 115 Pieter Gerritsz Pieter- of Gortsteegje, St. 73, 87,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 232