ft" ALPHABETISCH REGISTER 209 Bk. Speyck, 56 35 51 163 14 39 40 35 89 10 Rattaller, Louys Ravesteyn, W. van 88 162 68 68 27 161 182 173 181 183 44 158 162 179 170 92 125 32, 3, van 42, 70 184 77 98 46 4—6 3, 6, 10 vlg. 94 Rijnsburg Rijnweg Rijssick, Jan Jorisz. tot Rijswyck, Cornells Suys Heer van Rijswijck, Mr. Suys Heer van Ryve, Weduwe Jan de la S. Sacraments gildehuys Salle, Urban de Salomons, Annie Rochus Jacobsz. Rochus Maertensz. Roelant Jansz. Roemer Visscherstraat Rombout, Mr. Rommert Pietersz. Roodhuizen, A. Roon, Vrouwe van Roon, Weduwe Frans van Roon, Pieter van Duyvelant Heer van Roons, Mr. van Roons-cameren, van Roosenburg, Ir. D. Roosenburg, Jacobus Roozen, L. A Rosmalen, W. G. F. van Rössmölder, Mevr. M. E. Roterdam, Mr. Pieter van Rotgansstraat Rullmann, Dr. J. C. Russell, Sir Odo Rutgers-huis, Dr. J. Rutgert, Mr Ruygrocks, Jonkvr. Anna Ryel, Jan van Rijn Rijn, Cornelis Willemsz. Biz. 83 123 31, 115 158 47, 50 100 184 68 121 Q. Quartelaer, Cornelis Quay, R. B. A. N. de Quyryn Cornelisz. Quirijn Willemsz. R. Radolet, Magriet Rahder, J Ramaer, Ir. Johan Christoffel 163 Ill, 114 164 Redenburg, buitenplaats .151 Rekenkamer129 Renoy Heer van Gerrit van Renswoude, Fundatie van Restaurant, Automatisch Réunion Wallone Reuse, Marie Reyer de Coperslager 35, 55, Reynier Pauwelsz. Rhijn, Mr. Dr. A. A. van Rhijnvis Feithlaan Richard Wagnerlaan Ridder, Pieter Meeusz. alias de Riemer, de 129, 132 (nt. 1), 143, 144 Riënzistraat156 Rieve, Jan Michielsz. de la 35 Rigolettostraat156 Rioleering, aansluiting Delft- sche178 Riviere, Johan de .117 Robijn, Willem36 Rochus Aerntsz109 Rochus Dircksz., Weduwe 59 Rochus Forisdr. 106, 112 Rochus Heynricksz., Weduwe 72 91, 99 175 75 56 37, 117 176 158 156

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 233