I ALPHABETISCH REGISTER 210 Biz. I 50 I 93 163 150 125 177 168 80 63 69 93 92 70 11 18 Biz. 41 54 120 34, 51, 75 159 158 52 52 117 168 Scheveningsche Veer Schlöszer, de heer von 132 (nt. 1) .168 171 146 Schuyte, Mr. Cornells Seoel, Oude Scoele, de Scoldam, Cornells Willemsz. van Sebastiaen Adriaensz. Sebastiaen Aelbrechtsz. Sebastiaen Willemsz. Sebastiaensdoelen, St. Secrève, J. H. Segbroeklaagte Segbroekpolder 184 172 149 177 179 180 166 50 106 150 150 150 van Oud-Wulven 150 59 125 Spalant, Schokking, Dr. H. School met den Bijbel School, Delflandsche School Doorniksche straat, Buiten School, 2e Hania School, Vrije Schoolgebouw te Rijswijk Schoolgebouwen, warm voed sel in Schoolstraet 76, 77, Schoolvereeniging Tweede Ambachtsschool De la Rey- weg Schorer, Jhr. G. L. Schouten (s), Geertruid Schouten, Weduwe Pieter Willemsz Schouten, Mr. Sebastiaen Schouten, Willem 63, Schouten, Willem Jansz. Schrevelsz., Adriaen Schroot Heer van Warmes kerke, Jhr. Jacob Schuurman, Ds. M. Schuylenburgsche Haus, das 132 (nt. 1) 73 62 76 65 114, 123 30, 96 88, 101 124, 129 173 10, 11, 12, 14, Sancto, Weduwe Mr. Pieter de Sandelijn, Adriaen Sandelijn, Cornelis Sandelijn, Luytgaert Sanders, Evert Sandick, Ir. R. A. van Sanen, Cornelis Jansz. van 107 Sanen, Jan Dirckz. van Sanen, Neeltgen van 107 Sanen, Neeltgen Dircksdr. van Sanen, Pieter van Sanen, Pieter Cornelisz. van 107 Sasbout, Jan Sasbout, Joost Sasbout Heer van Arent Sassen, Job Heynrickz. van Saverius, Mr. G. A. 125 50 .173 Savornin Lohmanstraat, de 158 Scagen, Jan van93 Sceepmacker, Magdaleen .103 Sceveninge, Meus Zymonsz. van84 Schaakbond, Nederlandsche 178 Schaepmanhuis, Dr174 Schagen, Jacob Jansz. van Schaper, J. H Schas, Elisabeth Schas, Mr. Hendrik Roeland 150 Schas, Johan Schas, Mr. Willem Schas, Willem Hendrik Schas Heer en Wayen, Petrus Scheids-gerecht, Gemengd Hongaarsch-Zuid-Slavisch 171 Schellinck, Mr. Lucas Schepenplein Schermers traat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 234