ALPHABETISCH REGISTER 212 182 T. 170 89 115 179 183 65 174 178 175 174 158 158 70 74 95 59 102 52 57 62, van 182 67 157 162 150 182 van Maria in Galli- Swart Jansz Swieten, Boudewijn van Swyeten, Adriaen van Sybrant Jacobsz. Sydenburch, Mr. Michiel Syer Syerz Syeren, Adriaen Syeren, Maerten Syeren, Pieter Sijll, Mr. Pieter van Symon Claesz. Symon Cornelisz. Symon Dircksz. Symon Maertensz. Synagogen der Ned. Israëlie- tische Gemeente, twee hulp- 181 Tabaksblatt, I. P. Tack, Gerrit Tannhauserstraat Tazelaar, C Tedingerbroekpolder Tehuis voor Werkloozen Telegraaf en Telephoon, Bij- postkantoor Tempelieren, 49e Intern, zit ting der Intern, orde der Goede Tentoonstelling, Couperus- Tentoonstelling, Indische Tesselschadelaan Tesselschadeplein Thielman Gerritsz Thomas die Coninck Thomas Cornelisz Thomas Engelsz Thomas Gerritsz Thomas Jansz Thonis Claesz Blz. Staring, Ir. A. 10 (nt. 1) Staringlaan Stedebouw, Monument Stedebouw en Kunst Stedehuijs Steenbeeck, Dirck van Steenbeeck, Johanna van Steenhoff, W. J. Steffenye Jansdr. Stein Callenfels, P. J. van Steven Cornelisz. Steven Gijsbrechtsz. 48, 51, Steynen, Andryes Blz. 121 5 120 69 63 66 106 40 106, 107 53, 54 113 36 82 83 158 176 160 38 81 43 163, 164 49 174 74 60 30 Stichting Consultatie bureaux voor Geslachtkunde Stichting Dierentehuis Stichting „Indisch Volks leven", Freule Elias Stichting Vrijz. Prot. Crisis- zorg170, 182 Stockum en Zn., N.V. Boek handel en Uitgevers Mij. v.h. W. P. van 165, 175 Stoel, Claes83 Stoop van Strijen, Jhr. Mr. J. A173 Stram, Jan Jansz42 Straperlo, speelzaal voor .175 Strevelant, Dirck Joostensz. van 35, 70, 73, 105, 106, 108 Stuten, J. L184 Stynghen, Jan Willemsz. alias Jan Sulpherpryem, Heynrich Jansz Sumatrahuis Susteren lea Suys Heer v. Rijswijck, Mr. Cornelis 39, 40, 46, 50, 119 Swart Jan, Jan Jansz. alias 98

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 236