ALPHABETISCH REGISTER 214 Biz. 184 177 183 168 170 172 Verleek, Joost Willemsz. Verleden, Jasper Dircasz. Vermaat, H. C Vermeulen, F. A. J. Viotta, Mr. H. A. Viscapelle Vischmarkt Visser, Heer Visserplein. Dr. de Vlaminck, Weduwe Jacob de Vlaminck, Jacob Carles alias de Vlaminckstraet Vleerstege Vleyshalle Vliegen, W. H. Vliënburg, Huis 80, 57, 180 Vereeniging Veilig Verkeer 185 Vereeniging Vrijz. Hervorm den Vergoes, Mr. Aernt Vergoer, Mr. Heynrick Verhey, Pieter Jansz. Verhooch, Mr. Aernt Verhorst, Mr. Vrederick Verius, Jan Verkeerslichten Spui 27, 29, 31, 33, 71, 73, 82 171 159 40 Biz, 95 89 171 164 Vermeij, Jacob Willemsz. 30, 106 -- - .35 162 170 53 119 34 69 102 81, 87 175 178 126 164, 175 159 115 73 95, 106 67, 121, 122, 125 164, 169 90 173, 181 voor Jongeren, Algemeene middenstands- 180 Vereeniging Leeraren en On derwijzers, Haagsche afdee- ling Vereeniging van Natuurbe scherming, Algemeene 166 Vereeniging ,,De Ooievaar Postduiven185 Vereeniging Openbare Lees zalen en Bibliotheken, Cen trale Ve-eeniging Protestantsch Nederland Vereeniging Slagerszoons Jong Den Haag Vereeniging binders in bloe menwinkels 170 Vereeniging E.N.O., Jongens huis Vereeniging, Haagsche Blin den Vereeniging, Haagsche Voet bal 165, 179 Vereeniging, Hindia- 169 Vereeniging „Onze Hulp is in den naam des Heeren 176 Vereeniging „Hulp in nood", Liefdadigheids183 Vereeniging Indisch Volks leven Vereeniging 83 81 64 31 179 146 Voedingsmiddelen, toezicht op 164 Vogel, Albert164 Vogel, L. A183 Voldersgracht .97, 99101 Volderslaen 97, 99 Volharding, Ziekenfonds 167 Vermey, Jan Verschoor, A. K. L. Verspyck Mijnssen, Mr. J. A. G170 Versteeg, H. J174 Vet, Gherit Aerntsz. de 123 Victoria Eugenia, Koningin van Spanje Vierlinck, Mr. Matheus Villiers, D. J. de Villierskopje, de Vincent, Weduwe Mr. Vincent Gerritsz. Vincent Jansz. Vincent Woutersz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 238