ALPHABETISCH REGISTER 216 Biz 68 Brand- 99 81, 82, 90 97 71 160 51 51 Weldam, Jonkvr. van Weldam, mijnheer Willem Jorisz. Willem Pauwelsz. alias Joncker Witteboll, Cornells Jansz. Wittens, Mr. Witte Wochen, Gerrit Cornelisz. Wolf, Jan Jansz Wolf de Jonghe, Jan Jansz. Wolfert de Palffenyer Wolfert Symonsz. Wollebrant Florisz. Wourden, Dirck Jansz. Wouter, Mr. Wouter Jacobsz. Wijck, Jan Jacobsz. Wijck, Mr. Wouter 46 51 183 181 96 Wyngaarden, Mr. Cornells 54 43 72 117 67 95 83 86 71 175 173 94 2, 172—174 161 81 63 108 Couwenhoven, 94 173 .63, 65, 66, .31, 82, Willem Gerritsz. 41, 8486, Willem Heynrickz. Willem Jacobsz. 34, 47, 72, Willem Jansz. 37, 71, 73, 74, Oem van Wijngaerden, Cornells van ------- 7i 115 Weyntgen weduwe Egbert de Smit Weytsen Heer van wijck, Quintijn_44 Wichers, Jhr. G177 Wieringen, A. G. van Wiessing, H. P. L. Wiggers, Derk Biz. 38, 118 44 Weldam, Mr. Cornells van 118 Westenenk, Louis Constant 164 Westerbeeck Adam Claesz. van Westerman, Joh. Westeynde 63, 65, 66, 68 Westland166 Westland, druivenrestaurants 177 Weylant, Cornells Louys Weylant, Louys 169 164 169 Wilde, Wijkgebouw Dr. W. J. de Wilhelminakerk Willebrort Meusz. Willem I, Prins Willem III, Prins Willem de backer Willem de Smit Willem Claesz. Willem Cornelisz. 65, 82, 90, 110 Willem Corsensz124 .Willem Dircks. 31, 82, 84 -■ 8g 61, 101 75 Willem Pietersz., Weduwe van Willem Symonsz. Willem de Valckenyer Willem Vincentsz Willem Willemsz Willem Woutersz., Weduwe Willemken ’t Gortwijf Willemken weduwe van August Philippusz. Wils, Jan Wiltenburg 4, 5 (nt. 1) Wilthemdoen, Heynrick Vrancken alias 103, 105 Winkelruiten, niet spiegelende 161 102 54 94 75 75 56 56 102, 103 van 91 64 42, 105 van 81 van 64 Wyelant, Louys Jansz. .114 Wyeringen, Dirck van Wyeringen, Vincent van Wyeringen, Vincent Fransz. van Wijfkens huys Wijk, Dr. W. E. van Wijkgebouw Sion Wijnen, Mr. Hugo van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 240