220 „DIE HAGHE” OVER 1933 excursies: 242,93 f Uitgaven: 1Lezingen 2. Excursies 3. Bezoldiging Protocol-bewerking 4. Onkosten Invaliditeitswet 5. Onkosten Ziektewet 6. Administratie en drukwerk 7. Bijdragen in andere vereenigingen 8. Bewerking Hofboeken 9. Uitgave Jaarboek f 2468,76 1000,— 10,- 18,40 213,98 f 3711,14 1100,— 26,— 27,60 79,88 57,75 135,- 2203,50 f 3872,66 Dr. H. E. van Gelder. H. A. van Son. Dr. E. J. Haslinghuis. Commissie voor Dr. H. E. van Gelder. Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. Prof. Mr. Dr. J. P. A. Francois. Commissies voor de Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck. Mr. J. C. Baron Baud. J. W. Naudin ten Cate. GELDMIDDELEN. Rekening over 1933. Ontvangsten: 1Contributies 2. Gemeente-subsidie 3. Bijdragen Protocol-bewerking 4. Verkoop werken der Vereeniging 5. Rente obligaties de lezingen:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 244