„DIE HAGHE” OVER 1933 223 j namen opgaven van hen of haar die voor een uitnoodiging om tot onze Vereeniging toe te treden, in aanmerking zouden kunnen komen. Met een dringend beroep op onze leden om ook actief in dien zin mede te werken aan het wel, den groei en bloei der Vereeniging „die Haghe”, welke ons allen zoo na aan 't hart ligt, worde dit jaar verslag besloten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 247