NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OP 1 DECEMBER 1934. Beschermvrouw: Hare Majesteit de Koningin Eere-Voorzitter: 's-Gravenhage, Rutger Eereleden: Donateurs: Bestuur: Geldmaker jr„ F. L.. Fultonstraat 137. Karnebeek, Jhr. Mr. Dr. H. A. van, Korte Voorhout 7. Patijn, Mr. J. A. N„ Nederlandsch Gezantschap, Rome. Zillesen, Mr. H., Delistraat 37. Haren Noman, Mevr. W. J. van, Riouwstraat 216. Staal, M. A., Frankenslag 63. Wassenaer, G. H. L. Baron van, Nassauplein 30. Mr. S. J. R. de Monchy, Burgemeester van Jan Schimmelpennincklaan 24. Gelder, Dr. H. E. van, Ant. Duyckstraat 155, Voorzitter. Beelaerts van Blokland, Jhr. Dr. W. A-, Wassenaarscheweg 18, Onder-Voorzitter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 248