NAAMLIJST DER LEDEN 228 Meer- Enuma, Mej. I. M., Kwartellaan 17. Erdman, D., Javastraat 46. Ermel Scherer, H. A. F. G. van, Prinses Julianastraat 51, Ginne- ken, Breda. Es, Mevr. N. van, Utrechtsche straat 1, Arnhem. Eschauzier, G. W. A., Plaats 13. Eschauzier, O. L„ Laan Copes Eschauzier, P-, Tobias Asserlaan 6. Eschauzier, Mr. P. Ch. L„ Laan Copes van Cattenburch 125. Evers, A. J. M., Huygenspark 49. Evers, H. H., Oude Scheveningscheweg 50. van Cattenburch 81. Fijn van Feith, Jhr. Ir. F., Prins Mauritslaan 40. Feith, Jhr. Mr. H. O., Adelheidstraat 13. Feith, Jhr. Mr. R., Laan van Meerdervoort 98. Fentener van Vlissingen, Mr. A., Jul. v. Stolbergplein 12. Fokker, Ir. A., Badhuisweg 93- Fontein Tuinhout, Mevrouw de Wed. F. R., Nassauplein 9. Francken, Mr. W., Nieuwe Schoolstraat 26. Franzie, Dr. M., Louise de Colignystraat 51. Fray, C. W., Westvlietweg 123, Voorburg. Frederiks, Mr. J. W., Parkweg 16. Furnée, Mr. W. E. K-, Adriaan Goekooplaan 1. Draat, Mr. G. A., Noordeinde 35. Gallois, Mr. H. C., Celebesstraat 98. Garden, Th. G. van der, Hoogwerflaan 3, Marlot. Gébel, Mej. C. E., Koninginnegracht 14a. Gelderman, A. W. E., Laan Copes van Cattenburch 75. Gendt, G. J. van, Noordeinde 38. Geus, Dr. G. A. de, Dr. Kuyperstraat 13. Gey van Pittius, Mejuffrouw S. C„ Riouwstraat 50. Gils, Dr. J. B. F. van, Laan v. Meerdervoort 321. Gitz. M. J., Oosteinde 215, Voorburg. Goot, Dr. D. H. van der, Wassenaarscheweg 14. Graftdijk, Mej. Dr. I. M., Flatgebouw Oldenhove, Laan van dervoort 52. Graswinckel, Jhr. Mr. D. P. M., Waalsdorperweg 221. Groenman, Dr. A., Statenlaan 8. Groenman, Mejuffrouw J., Statenlaan 8. Groot, Mr. A. C. E. M. de. Jozef Israëlslaan 47. Grootenboer, Mr. B., Nieuwe Parklaan 81.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 252