NAAMLIJST DER LEDEN 236 d., Bezuiden- IJsselsteyn, H. A. van, Louise de Colignyplein 21. Zanen, H. P. C., van Alkemadelaan 101. Zanen, M., Laan v. Meerdervoort 96a. Zegers Rijser, C. C., Pieter Bothstraat 20- Zeggeren, H. H. van, van Aerssenstraat 19. Ziegler, F., Waalsdorperweg 243. Zubli, Mr. B. J. D-, Zeestraat 78. Zubli, C. E„ Jozef Israëlslaan 41. Zuurdeeg, Mr. J. B., Stadhoudersplein 174. Zwanenburg, S- van, Stadhouderslaan 28. Weiler, Jhr. Mr. J. L. W. C. von, Nassaulaan 24. Welcker, Mej. C. IJselkade 20, Kampen. Welderen baron Rengers, B. W. van, v. Imhoffplein 4. Welie, Antoon van, Wilhelminastraat 2c. Westerman, W-, Hoogeweg 18. Wierts, J. P. J., Wilhelminastr. 8. Wigt, H. C., Houtweg 1. Wilde, L. J. de, Beeklaan 426- Willeumier, J. P., Cremerweg 4. Witsen Elias, Jhr. G., Nicolaïstraat 6. Wortman, Dr. Ir. H-, Bilitonstraat 31. Wijck, Jhr. Mr. H. C. van der, Alexanderstraat 16. Wijckvan Panhuys, Mevr, de Douair. Jhr. H. L. v. hout 59. Wijers, P-, Sumatrastraat 237. Wijk, A. M. van, Bezuidenhout 26. Correspondeerende Leden: Bondam, Mr. A. C-, Evertsenlaan 9, Velp (Gelderland). Beurden, A. F. van, Nieuwestraat 21, Amersfoort. Brugmans, Prof. Dr. H., Prinsengracht 650, Amsterdam. Diepen, Mejuffrouw H. J. J. M. van, Eikstraat 32. Regt, W. M. C„ Oudshoorn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 260