MET DE SPADE NAAR DEN RIJNWEG. 17 2 Bij het ter perse gaan van dit artikel is het biologisch onder zoek van deze humuslaag nog niet beëindigd. ze met een dun laagje stuifzand bedekt waren. Werd een weinig te diep afgeschuimd, dan was de indruk ook verdwenen. De wielsporen teekenden zich omdat ze gevuld bleven met stuifzand als witte banen langs het don kere paardenpad af. Op foto 2 komt heel duidelijk dit oneffen pad met allerlei afdrukken uit. Den weg vervolgende bleek, dat even voor het hek, dat het ten zuiden van de Laan van Meerdervoort lig gend gedeelte van Meer en Bosch omgeeft, een zijweg zich met den hoofdweg vereenigt. Op foto 3 ziet men den hoofdweg aan den rechterkant, den zijweg aan den linkerkant. In de loodrechte doorsnede vlak voor het hek ge maakt ziet men, van onderen af beginnend, allereerst het verticale profiel van den ouden weg en van den zijweg. De zware humuslaag, die op de vorige foto zichtbaar was, is hier niet aanwezig. Deze humuslaag was waarschijnlijk afkomstig van een Bataafschen akker, over den rand waarvan de oude weg liep. Die akker was hier ter plaatse opgehouden1). De beide wegen rustten hier eenvoudig op den oorspronkelijken zandbodem. Boven deze beide onderste wegen ziet men (in werkelijkheid is het er 15 c.M. boven) de doorsnede van een jongeren weg. Deze moet jonger zijn, omdat hij boven de beide andere wegen ligt. Duidelijk teeke- nen op de foto de wielkommen en het paardenpad van dezen jongeren weg zich af. Op de foto ziet men, voor aan, nog iets van witte wielsporen van den jongeren weg tusschen de beide oude wegen in. Deze jongere weg bleek bij onderzoek dezelfde te zijn als de weg,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 29