MET DE SPADE NAAR DEN RIJNWEG. 21 eerste zt 60 c.M. onder den weg, de tweede 60 c.M. daaronder. Het diepte-onderzoek onder de Bataafsche nederzetting op de hooge weide op Meer en Bosch bracht aan het licht, dat ook daar nog twee woonlagen zich bevinden onder de Bataafsche woonlaag. De onder ste woonlaag ligt 1.20 M. onder het niveau van de Laan van Meerdervoort. Ook op Ockenburgh werd op verscheidene plaatsen 60 c.M. onder den Bataafschen heerweg een dikke woonlaag geconstateerd. De scherven, die uit deze woonlagen kwamen, waren met grafiet zwart gepolijst; ze konden vaak nog prach tig glimmend gemaakt worden en ze waren vaak voor zien van diepe inkervingen (Kerbschnitt) en versierin gen. Talrijke hutkommen werden in deze woonlagen onder het niveau van den Bataafschen weg aangetrof fen, meest van 9^ M. doorsnede. Aan het Nieuwe Slag, op het oude duin Loosduinen, dat binnenkort geheel en al vergraven zal zijn, werden eveneens gravingen verricht. Allereerst werd hier een weg blootgelegd, correspondeerende met de bovenste, Bataafsche, woonlaag, die vermoedelijk een zijweg zal zijn geweest van den ouden Bataafschen heerweg. Maar omdat de aanleg van de Laan van Meerdervoort en van nieuwe straten hem vernield had, kon het vervolg van dezen weg niet worden vastgesteld. Ook hier konden, evenals op Meer en Bosch verschillende woonlagen wor den geconstateerd, gelijk foto 5 laat zien. En in deze dieper liggende woonlagen kwamen weer talrijke hut kommen te voorschijn. De onderste woonlaag rustte op een veenlaag. Merkwaardigerwijze werd hier nog een klei- of leemheuveltje aangetroffen, waarvan de oude bewoners hun aardewerk hadden gemaakt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 36