MET DE SPADE NAAR DEN RIJNWEG. 23 overwegenden invloed de structuur van dit land wel van zijn geweest. En zoo is het de meening van schrijver, dat deze resultaten nog van groot belang kunnen blijken te zijn, zoowel voor deze streken in het bijzonder als voor de oudste geschiedenis van ons land in het algemeen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 38