VOORWOORD. NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN MET DE HUISNAMEN IN HETSPAANSCHETIJDVAK, 1550-1574.TE ’S-GRAVENH AGE. Met voorliefde verdiep ik mij in geschiedkundige onderzoekingen betreffende 's-Gravenhage in het Spaan- sche tijdvak. En dit is wel te verklaren. Teneerste is tot nu toe in de Jaarboeken van „die Haghe” aan dit tijdperk slechts weinig aandacht ge schonken. En toch verdient het wel degelijk onze belang stelling, omdat door het bijna volkomen verval van het dorp die Haghe, waarmede het Spaansche tijdvak als gevolg van den strijd om gewetensvrijheid eindigde, voor de geschiedenis van 's-Gravenhage tevens een periode werd afgesloten. Een periode, die in menig opzicht aansloot bij middeleeuwsche tradities en waarin nog veel terug is te vinden van het nog oudere, dat voor het einde der 16e eeuw geheel is verloren gegaan. In later jaren, de jaren van herstel, werden de kloos tergebouwen, verschillende kapellen en vele geruineerde huizen afgebroken, om plaats te maken voor nieuwe ge- Met plattegrond van den Haag waarop de perceelen van die eigenaars voorkomen DOOR A. TER MEER DER VAL

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 39