I NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 30 8 in den Eenhoorn. H 9 1568 10 in de Papegay. 11 12 in Cruyningen. 13 in den Ancker. 14 in den Bock. 15 ’t Kindeken. 16 in St. Cristoffel. 17 18 19 den gulden Rooster. Cats, deurwaerder. 20 Moersele, apothecker. 21 in ’t Hart. I H 1562 1568 H 1568 H 1569 H 1569 1570 H 1570 H 1565 1570 H 1562 H 1565 H 1560 H 1564 H 1564 H 1570 1580 H 1564 in Dorth. de Roode Poort. Joris van dezelfde. dezelfde. Vroeger in Dorth nu Gregorius van dezelfde. Jan Jacobss, scrienwerker. Jan Jacobss Zeeuw v. d. Goude. Cornelis Corneliss, pasteybacker. Luyt Jansdr. v. den Busch. Luyt van den Bosch. Willem Janss. Spronsen. Willem Janss. Sproncks, deurwaerder. Adriaen Corneliss. cramer van Mechelen. Adriaen de Cramer. in 't Leeuwken. Joseph van den Hove, goutsmit. Pauwels v. den Hove, procureur bij 't Hof in St. Jacob. Claes Willemss, bontwercker. dezelfde. Heynrick Adriaenss, bode. Guilaume Barthelmeuss. Jan Janss Sluys. Trijntgen Barthelmeusdr. wed. van Cornelis Adriaenss. Platvoet (Waarsch. een bijnaam). Wed. v. Corn. Adriaenss van Ameyde. ’t gulden Vlyes. Jacob Pieterss. laeckencoper. Wed. v. Jacob Pieterss. Jacob Vermey Willemss. burgemeester. dezelfde, en Aegtgen Pietersdr. waardinne in den Burch. Jacob Vermey, burgemeester, dezelfde en Aegtgen Pietersdr. Andryes Steynen, waert in den Burch Sebastiaen Aelbrechtss. dezelfde backer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 45