IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 31 22 23 de 3 Cronen. 24 in ’t Vosgen. 25 in de bonte Mantel. 26 27 H 28 H in den Ringh. H 29 30 den Gulden Aernf. 31 in St. Joris. 31a H 32 33 H den Helm. 34 de Roscam. 35 *t Berckenrijs. H 1564 H 1564 H 1540 1541 H 1541 H 1562 H 1563 H 1561 H 1561 H 1582 Jacob Vredericks., scoemacker. dezelfde. H 1567 v. der Goude, goudsmit. Jan Clemenss., bontwerker, wed. van Jan Clemenss. Cornelis Coenss. Messing. Cornelis Coenraetss. Messing. Sebastiaen Janss. van weduw. v. Sebast Grietgen Gerritsdr. weduwe v. Gijsbrecht Dircks. Magryete Gijsbrecht Camaeckers weduwe in ’t Schaeck. Pauwels Jacobss. cooman in de Regenboogh. Roelant Janss., pasteybacker. Jan Roelofss. en Janetgen Roelofsdr. Willem Dircks., scoemaker. Lembeeck. Jan Janss. de Fevre. IJsbrant Janss. Dignum in St. Joris. Jan Jansz. erf van 't huys St. Joris. Barbera Hillebrantsdr. wed. van Cornelis Jacobss. Cornelis Jacops. cooman. den Rooden Ancker. Claes Pieterss. de Halle van den Haghe. de Vleyshalle, vroeger de Pelicaen. (in 1544 gevestigd en in 1615 verplaatst naar de Kapel van 't St. Nicolaasgasthuis). DE WESTZIJDE VAN DE HOOGSTRAET, van af de Papestraet tot de Vischmarckt. Gregorius van Moeckenburg. dezelfde van Mackenburg. Jacob Janss., Snijder. dezelfde, cleermacker.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 46