NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 32 36 de Zwaen (H. 1512). 37 H 38 de Keyser. 40 *t Gulden Hooft.1) Dorp. 43 44 H 45 46 47 48 49 50 41 42 H 1564 H 1563 H 1563 H H j 1564 H 1564 H 1561 H 1570 H 1570 H 1564 1570 H 1566 1571 H 1566 1571 Cornells Heyndrickz., droogsceerder. Claes of Corn. Heyndrickz. Coegel, (waarsch. dezelfde), dezelfde. Adriaen Dirckz. de Laeck, chirurg. Meynaert Pietersz. Jan Dircasz. Zijn weduwe. van het tegenwoordige Café Het Gouden Hoofd. v. d. Haer, Magtheld weduwe van Franchoys Cornelisz. van dezelfde. Jan Dircasz., 4 perceelen. dezelfde, huys en erf, in de Lapstraet. Jonckvrouw Cornelia, weduwe v. d. Haer. Jvr. Corn. v. d. Essche, wed. v. Heyndrick met Reynier Moons. Jan Jansz. Sluys (Kleyn huys). Jan Jansz. Sluys, ’t groote huys mit uitsteck. dezelfde. 't Gulden Molenijser. i) Op de plaats Jacop van Dorp. Jacob Willemss. van DE LAPSTRAET (thans Annastraatje) aan beide zijden. Allert Claesz., smit. dezelfde, 2 huysen. Gasthuys 3 cameren. hetzelfde. Heynrick van der Goes, weduwe v. Heynrick v. d. Goes. Jan van Ryele, cooman. Mr. Jan van Ouwen, barbier, dezelfde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 47