IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 33 51 52 in de Mol. 53 54 55 H 56 in de Clock. 57 58 59 de Dolphijn. in 1589 H 60 61 HET BLOKJE HUIZEN IN DE 3 HOEKJES, in 1906 afgebroken. H 1571 H 1563 1570 H 1570 H 1570 H 1565 H 1569 H 1569 H 1564 H 1561 Matheus Mathijsz., snijder, dezelfde. Gherrit Jansz. dezelfde. Gherrit Jansz. dezelfde. Jan Pietersz., snijder, dezelfde. Jan Pietersz., snijder, dezelfde. de Rose. 3 DE DRIEHOEKJES beginnende op den hoek van *t Kerkhof (nu Kerkplein). Pieter Anthonisz., laeckenvercooper. dezelfde. IJsbrant Dircksz. Joris Claesz. tot Monster. Pieter Anthonisz. Maerten Matthysz., deurw. DE NOORDZIJDE VAN DE VISMARCKT, naast het Gulden Hooft, zie no. 40. Joost Jansz., glasmacker. dezelfde. Gerrit Lodewyckz., vleyshouder. Clara Jansdr. in de Croone. dezelfde, (bestemd nog in 1906 onder den naam van de Gouden Kroon). Gasthuys van St. Nicolaes. hetzelfde, bestond nog tot in 1906 (een gedeelte ervan was reeds in 1843 tot school ingericht).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 48