NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 34 62 de witte Rose. 63 64 65 van 66 67 Mr. Damas, een uytganck. 68 Mr. Damas 3 cameren. 69 1569 70 H 71 H 72 H DE GASTHUYSSTRAET, OOSTZIJDE. 73 74 75 H DE GASTHUYSSTRAET (nu Oude Molstraat) beginnende vanaf den hoek Nobelstraet Westzijde. H 1567 H 1567 H 1565 H 1567 H 1569 H 1569 H 1569 H 1570 1567 H 1570 Willem Jacobsz., bontwerker, dezelfde. Dirick Fransz., goudsmit. dezelfde, houck Gasthuysstraat. Jacob de Jonghe Jacobz. dezelfde (in de Gasthuysstr. Ie huis). Jacob Pietersz. Pijnsen. Lijsbeth Pietersdr. weduwe Mr. Damas dezelfde. Adam Servais, in den Voetbooge. Mr. Damas een erf aan de bornput van 't Gasthuys. Jacomijne Vranckendr. v. der Meer weduwe v. Cornelis Sandelijn. dezelfde, 't houckhuys. van Droogendyck. Gijsbert Govertsz., deurwaarder. Aernt Willemsz. als man van Pieter Gijsberts dochter. Jan Mathijsz., scrienwerker. Ursel Jansdr. weduwe van Pieter Jansz. Verhey. Jan Mathijsz. Jan Hobijn, procureur van 't Hof. Jan Purtyck, secretaris van 't Hof. buys mit poort uitkomende in 't Noorteynde. v. der Meer weduwe v. Jan Mathysz. in St. Jozeph.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 49