IN HET SPAANSCHE TIJDVAK 1550—1574. 35 76 H 77 78 79 DE PAPESTRAET, NOORTZIJDE. 80 81 82 H 83 H 84 85 86 87 88 Jan Willemsz., glasmaecker. 89 90 H 1571 H 1571 H 1571 H 1571 H 1571 H 1571 H 1561 H 1561 1569 H 1561 1569 H 1571 H 1571 H 1571 Heer Pieter Jansz., canunnick. dezelfde. Jan Michielsz. de la Rieve. weduwe van Jan de la Ryve. Weduwe van Jan Bloot. Louijs Carbout, deurwaerder. Loys Corbault, deurw. Jonckvrouw dementia weduwe van Mr. de Jonghe Heer van Baertwijck, rekenmeester van 't Hof. ’t Sacraments gildehuys, thans Oude mannenhuis, hetzelfde. Fijtgen Claesdr. wed. van Reyer de Coperslager. Frans Reyersz., coperslager, 2 huyskens hoekhuys. Tytgen Claesdr., 2e huys. Frans Reyerss., coperslager. Willem Fransz, sleemacker. dezelfde, sceymaker. Herman Cornelisz., pasteybacker. Martina en Anna Symonsdochters. Magtheld Korstendr. wed. van Crijn Evertsz. Weduwe van Quiryn Evertsz. Dirck Joosten van Strevelant. dezelfde. Adriaen Jorisz., deurwaerder. Adriana Jansdochter weduwe van Jan Vermey. Jan Jansz. van der Meye (dezelfde). Lenert Jorisz., chirurg. Frans Willemsz., mesmaecker. Wed. v. Frans Willemsz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 50